Ragnar Thorseth: Familien i isødet

Vinteren 1987/88 lot hele familien Thorseth seg innefryse med båten sin, Havella, i Kongsfjorden på Svalbard. I boken forteller han om familiens “år i gleden”. Rikt illustrert med gode foto.

Fint eksemplar.