Ragnar Thorseth: Familien i isødet

Vinteren 1987/88 lot hele familien Thorseth seg innefryse med båten sin i Kongsfjorden på Svalbard. I boken forteller han om familiens «år i gleden». Illustrert.

Fint eksemplar