Carl Emil Petersen – Folk og sel i Vesterisen

Inntrykk og iakttagelser fra selfangst i Vesterisen. Fin bok om en tur på Selfangst.