Frå fangst til fabrikk – Industrisoge frå Hareid kommune. Forfattar: Marit Kvammen.