Tim Greve: Fridtjof Nansen 1861-1904

Gyldendal 1973.

Skader på vareomslag, elles fin bok.