Fridtjof Nansen
En bok for norsk ungdom

Av Jon Sørensen