Fridtjof Nansen. Mennesket bak myte.
Av Roland Huntford

Dette er en biografi om Fridtjof Nansen (1861-1930). Ekspedisjonslederen og polarforskeren står sentralt, men vi møter også menneskerettsforkjemperen og kulturpersonligheten. Har kart, litteraturliste og register.