Av Per Egil Hegge

Biografien legger vekt på Nansens virke som vitenskapsmann, hans innsats som norsk politiker og internasjonal diplomat, og på hans til tider kompliserte privatliv. Har personregister.