Fridtjof Nansen
Norges Største Våghals
Av Sven Høidal.
1949