Boka forteller fyrmesterens og fyrbetjeningens historie, og er en beretning om personene som arbeidet, vokste opp og bodde ved 14 fyr på Vestlandet, fra Grip fyr i nord til Obrestad fyr i sør. De siste to årene har Heidi Eikremsvik Lindaas sammen med fotograf Thomas Bickhardt reist opp og ned langs denne del av kysten for å dokumentere fortellingene til fyrmestere, deres familier og fyrbetjeningen som deltok i det daglige arbeidet.