Thor Heyerdal: Grønn var jorden på den syvende dag

Som ung drømte han om å finne tilbake til naturen, til Edens have,og reiste til Sydhavsøya Fatuhiva. Dette er utgangspunktet for Heyerdahls bok, en bok båret av hans dype uro over de globale miljø-ødeleggelser. Men samtidig er det en kjærlighetserklæring til jorda og naturen.