Hjalmar Fredrik Gjertsens dagbøker. Sydpolekspedisjonen 1910-14

Denne første publikasjonen av Hjalmar Fredrik Gjertsens dagbok fra tredje Fram-ferd er illustrert med 110 fotografier og en rekke dokumenter relatert til ekspedisjonen. Mange av disse er aldri tidligere publisert.