Thor Heyerdahl: I Adams fotspor

I denne erindringsreisen deler forfatteren opplevelser, refleksjoner og spørsmål fra et langt, begivenhetsrikt liv med leseren, i en kronologisk springende fortelling.

Boken er som ny.