I Roald Amundsens fotspor
Av Knut Espen Solberg

17. juni 2003 dro Knut Espen Solberg og Camilla Grønneberg ut fra Oslo i seilbåten JOTUN Arctic med kurs for Nordvestpassasjen. Målet var å gjenskape Amundsens gjennomseiling i de barske hav- og isområdene 100 år etter. Men vanskelige isforhold førte til at båten, med Camilla og Knut Espen om bord, frøs fast i isen. De tilbrakte to år utenfor forskjellige inuittboplasser, hvor de kom i kontakt med siste rest av den kulturen Roald Amundsen opplevde i Gjøahavn.