Først 1oo år etter Roald Amundsen nådde Sørpolen, ble ruta hans repetert. Meter for meter fulgte Stein P. Aasheim, Vegard Ulvang, Harald Dag Jølle og Jan-Gunnar Winther i pionerensti gjenblåste skispor. 14. desember var målet – hundreårsdagen og jubileumsfeiring. Statsminister Jens Stoltenberg ventet på polpunktet. De greide det, med noen minutters margin.

Boka gir et usminket bilde av kappløpet for å holde tritt med Amundsen. Bedre enn noen er Stein P Aasheim i stand til å sette ord på både gleder og lidelser underveis. For alt gikk ikke som planlagt. «Jeg forsvant ned i en mørkekjeller jeg ikke visste fantes», skriver Aasheim. Da var det fortsatt 40o km igjen.

Aasheim knytter på en unik måte jubileumsekspedisjonen til Amundsens egne erfaringer loo år tidligere. Sjelden har vi kommet nærmere Roald Amundsens eget kappløp.

Med forord av statsminister Jens Stoltenberg.

kr. 349,- + porto.