ODD VOLLAN: Ishavsfart. Selfangsten fra Sunnmøre gjennom femti år. 360 s. Illustrert. Noko slitt, spor etter insekt.