Odd Magnus Heide Hansen er født i 1940, og av yrke er han typograf på redaksjonsdesken i avisa Nordlys. Hans interesse for ishavsskuter startet for flere år siden. Et bilde av en fangstskute ved Rieber-brygga i gamle Tromsø var gnisten som bokstavelig talt satte fyr på hans interesse for gamle og nyere utgaver av ishavsskuter og en fangstkultur som nesten har dødd ut.

Hvor kom skutene fra? Hvor ble de av, forliste de eller ble de kondemnert? Hva drev de med utenom fangstsesongen? Hvem var eiere av skutene? Det var mange spørsmål som krevde svar. I sin søken etter svar i det som er igjen av det gamle ishavsmiljøet i Tromsø og de nærmeste fjordområdene og kystkommuner i fylket, dukket det stadig opp nye skuter og flere spørsmål.

Det endte opp med en artikkelserie i avisa Nordlys, som igjen førte til et utall henvendelser hvor publikum viste sin interesse.

Hansen har i årenes løp systematisk samlet inn opplysninger om de forskjellige ishavsskutene og deres meritter fra fangstfeltene og på ekspedisjoner av forskjellig karakter. Dette resulterte i en bok der først og fremst ishavsskutene og ikke menneskene er det sentrale. Bok nummer to er mest konsentrert om ulykkesåret 1952, der sju norske selfangstskuter gikk ned og 78 mann mistet livet. Boka beskriver og livssituasjonen for de som ble igjen, i tillegg har forfatteren fått ned på papiret historiene fra en som opplevde redselsdøgnene i Vesterisen denne vårvinteren. I tillegg er både andre skuter, havnemiljøet og Fangst- og fiskemonumentet beskrevet.