Odd Magnus Heide Hansen er født i 1940, og av yrke er han typograf på redaksjonsdesken i avisa Nordlys. Hans interesse for ishavsskuter startet for flere år siden. Et bilde av en fangstskute ved Rieber-brygga i gamle Tromsø var gnisten som bokstavelig talt satte fyr på hans interesse for gamle og nyere utgaver av ishavsskuter og en fangstkultur som nesten har dødd ut.

Hvor kom skutene fra? Hvor ble de av, forliste de eller ble de kondemnert? Hva drev de med utenom fangstsesongen? Hvem var eiere av skutene? Det var mange spørsmål som krevde svar. I sin søken etter svar i det som er igjen av det gamle ishavsmiljøet i Tromsø og de nærmeste fjordområdene og kystkommuner i fylket, dukket det stadig opp nye skuter og flere spørsmål.

Det endte opp med en artikkelserie i avisa Nordlys, som igjen førte til et utall henvendelser hvor publikum viste sin interesse.

Hansen har i årenes løp systematisk samlet inn opplysninger om de forskjellige ishavsskutene og deres meritter fra fangstfeltene og på ekspedisjoner av forskjellig karakter. Dette resulterte i to bøker hvor både mennesker og skuter er det sentrale. I bok nummer tre har han konsentrert seg om ulykkesårene 1917 og 1918 samt 1939 og 1949. i 1917 forliste sju skuter i Vesterisen med tap av 88 mann. I tillegg ble flere skuter skutt i senk av en tysk ubåt i Østisen og utenfor Kvitsjøen. Ellers er 17 skuter beskrevet, og flere personer har fortalt om sine opplevelser i isen, pluss en kones betraktning gjennom sin dagbok om det å ha hjemmeansvar.