Kings Bay

Mennesker og makter

Forfatter Karl Skjerdal
Utgitt 1964