Kristian Prestruds dagbøker. Sydpolekspedisjonen 1910-14

Denne første publikasjonen av Kristian Prestruds dagbok fra tredje Fram-ferd er illustrert med
flere enn 200 fotografier. Mange av disse er aldri tidligere publisert.