Lang kyst! En fortelling om fartøyer og folk på norskekysten under krigen
Av Trygve Nordanger
430 sider

Innhold: Den glemte saga. Gamle dampen. Ærstatninga. «Prinsesse Ragnhild». «Richard With. «Vesteraalen». Transporten med «Skjerstad». «Rigel». «Sanct Svithun». Etterord. Alfabetisk liste over skip som gikk tapt i hjemmeflåten under krigen.