Trygve Nordanger – Lang kyst! En fortelling om fartøyer og folk på norskekysten under krigen. (1975)

Merka med namn, fint eks.