Trygve Nordanger, Lang kyst: en fortelling om fartøyer og folk på norskekysten under krigen. 430 sider, andre opplag 1975. Fint eksemplar