Langt der oppe mot nord

Av John Giæver

Fin bok om fattigfolk og rikfolk i Nord-Troms.