Liv i nord – dyr og planter i polarstrøkene.
Av: Bernard Stonehouse