Mannskapets Dagbøker Fra Sydpolsekspedisjonen 1910-1912

Denne samlingen av dagbøker fra hele åtte av mannskapet på Roald Amundsens sydpolsekspedisjon er unik. Her kan vi lese mange nye momenter fra ekspedisjonen som for oss var ukjent fra før.