Monica Kristensen, mot 90 grader syd, 1987, andre opplag. Med forord av Lord Shackleton. 205 sider, mange fotosider.