Roald Amundsen: Nordvestpassagen. Beretning om Gjøa-ekspeditionen 1903-1907.

Svensk tekst med forord av Odd Lindberg