Norge i bilder

Med julehelsing, jula 1949

Elles fin bildebok, svart kvitt