Redaktør: Asbjørn Skotte

Tyve år er ikke en lang tidsperiode, nærmest uansett hva men sammenligner med i historien. Virksomheten til Norwegian Petroleum Group ASA har i sommer foregått i 20 år, regnet fra sommeren 1985. Selskapet ble dog formelt stiftet den 20.01.1987

Dette er historien om disse år.

Boken kom ut i 2005.