Heide Hansens interesse for ishavsskuter startet for lenge siden. Nå har han samlet bilder og historier i mange år, og folk fra ishavsmiljøet og historieinteresserte «forlangte» at en ny bok måtte komme. I hans søken i det som er igjen av det gamle ishavsmiljøet i Tromsø og de nærmeste fjordområder og kystkommuner i fylket, dukket det stadig opp nye skuter og flere hendelser og spørsmål.

Hansen har i årenes løp systematisk samlet inn opplysninger fra forskjellige ishavsskuter og deres meritter fra fangstfeltene og ekspedisjoner av forskjellig karakter. Dette er nå blitt til fire bøker. Før var skutene det sentrale, men nå har også enkeltpersoner bidratt med spennende historier. Da blir det mer «kjøtt på beina», for å si det på den måten.

Denne boka tar for seg ni skuter som favner fra seilskuta «Samson» fra Tromsø, skuta som ble med Commander Richard Byrd til Sydpolen, til «Hisø» som ble tatt i prise av tyskerne under første fase av andre verdenskrig. Vi får også være med på verdens største hvithvalfangst tatt av mannskapet på «Isrypa» med landnot. Det ble fanget 402 hvithval i ett steng.