Otto Sverdrup. Aldri rådløs.
Av: Per Egil Hegg

«Otto Sverdrup er en av vårt lands fremste polarforskere, på linje med Fridtjof Nansen og Roald Amundsen. Det er en skam i hvilken grad hans store innsats er tilsidesatt. Ikke bare deltok han i Nansens ferd over Grønland og var kaptein på «Fram» under ferden over polhavet, men i løpet av fire år foretok han med «Fram» sin egen forskningsferd i arktiske Canada. Der oppdaget han og utforsket et landområde nesten så stort som det sydlige Norge og samlet et rikt materiell av vitenskaplig interesse. Det er på tide at Otto Sverdrups betydelige innsats blir kjent her til lands». (Helge Ingstad)

Flott bok i storformat