På langferd i grenseland
Av Håkon Evjenth

Langferd i grenseland (1940) er noe så sjeldent som førkrigs barnebøker om samer og samisk kultur på norsk som fortsatt kan anbefales.