På leia

om fraktmenn og fraktfart
Leo Oterhals har tidligere skrevet en rekke bøker om historiske forhold langs kysten. Denne gangen tar han for seg fraktfart. Han gir en historisk presentasjon av fraktfart, helt tilbake til jektetid og pomorhandel. Fiske- og sildeekspedisjoner til Nord-Norge og trelastfrakt fra Trøndelag får også bred omtale. Føring av sand, stein, sement m.m. er også behandlet. Boka har mange historiske fotografier, og tar leserne innom de fleste store fraktemiljøene langs kysten, med Vestlandet og Nord-Norge som tyngdepunkt.