Fridtjof Nansen, På ski over Grønland. Eskimoliv, revidert utgåve 1942.