Pelsjegerliv. Blandt Nord Kanadas indianere

Helge Ingstad

Ingstads mest kjente og leste bok
Helge Ingstads debutbok fra 1931 er lagt til arktiske Canada, der han levde i fire år som pelsjeger. Pelsjegerliv er den fascinerende beretningen om hans opplevelser i denne tiden.

Stempel med navn av tidligare eigar