Under Napoleonskrigene, i perioden 1809 til 1813, ble 121 skip kapret
på Finnmarkskysten. Noen skip fikk seile videre etter å ha blitt plyndret, eller kapteinen måtte betale løsepenger for å få utlevert skip og mannskap. Private hjem, kirker og offentlige bygg ble også plyndret.
I sommerhalvåret var enkelte tettsteder med en god havn rene krigssoner fordi skip fra flere nasjoner søkte havn i uvær eller for å fylle vann.

De amerikanske kaperskutene Rattlesnake og Scourge hadde Hammerfest som base fordi det var den fremste kystbyen i amtet med hospital, organisert losvesen, havnesmie og offentlige og private lagerhus. Byen hadde fra 1811 tre festninger som var bemannet med mer enn 150 mann, og innbyggerne viste sterk kampvilje da byen ble angrepet av britene i 1809.

Boka bygger i hovedsak på dokumenter fra da hendelsene fant sted: britiske, amerikanske og norske aviser, dokumenter fra priseretten i Trondheim, korrespondansen til amtmann Hilmar Krogh, dokumenter utstedt av myndighetene i København og Washington og retts­-protokoller over prisedømte dansk-norske skip i England. Boka inneholder også en oversikt over samtlige 121 skip som ble kapret.

Kjell-G. Kjær har skrevet flere bøker om kysthistorie.