Polarboken 1957

Helge Ingstad – Søren Richter (red.) Polarboken 1957. Utgitt av Norsk Polarklubb. Eget forlag. Oslo 1957.

Litt krøller på forside, elles fin bok.