Med register for årene 1933 til 1972. Red. Helge Ingstad, Odd Lønø og Asbjørn Omberg.