Redaksjon: Helge Ingstad, Odd Lønø og Asbjørn Omberg. Utgitt av Norsk Polarklubb, 1978.

Odd Lønø: En reise på Ishavet med skonnerten «Wettrenner» i 1836. / Håkon Mosby: Bouvet norsk i 50 år den 1. desember 1977. / Ingvald Wahl: Den store hvithvalfangsten. / A.G.E. Jones: Scott’s transport 1911-1912. / Nils Vollan: Storfangst på Ishavet. / Ragnar Nicolaysen: Arktisk ærnæring. / Anatol Heintz og Natascha Heintz: Mammutten – kvartærtidens ullhårete elefant. / Asbjørn Omberg: Blader fra pionertiden. / Torger Larsen og Leif Eldring: Østerriker drept av isbjørn ved Magdalenafjorden. / Odd Lønø: Angiuuk og selskinnene. / Norsk Polarinstitutt femti år. / Finn Devold: Helge Ingstad. / Fra polarfronten.