Polare kvinner av Anka Ryall
Norsk polarhistorie i kjønnsperspektiv

Norsk polarhistorie handler om mer enn Fridtjof Nansen og Roald Amundsen. Den handler om mer enn en liten eksklusiv gruppe helter og om mer enn spektakulære ekspedisjoner. Denne boka bryter med det mannsdominerte perspektivet og retter søkelyset mot dem som på grunn av sitt kjønn befinner seg i blindfeltet for den dominerende historien – noen av de mange kvinnene som deltok i ulike polare aktiviteter utover på 1900-tallet.

Kvinnene i denne boka tilhørte nettverkene omkring etablerte norske polare institusjoner. Noen av dem var forskere. Andre var husmødre, fangstfolk, eventyrere, aktivister, forfattere, kunstnere og kontoransatte. Som kvinner bidro de til å innlemme polarområdene i det norske samfunnet og til å utvikle, nyansere og kjønne bildet av Norge som polarnasjon. Likevel har nesten ingen av dem fått den plassen i historien som de fortjener.
Boka er basert på et dypdykk i biografiarkivet på Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Den løfter fram både kjente og ukjente polare kvinner. I spennet fra botanikeren Hanna Resvoll-Holmsen via fangstkvinnen Anna Oxaas, ildsjelen Ella Anker og geologen Brit Hofseth til glasiologen Monica Kristensen fins det materiale til en ny, rikere og mer mangfoldig polarhistorie.