Roald Amundsen
Mitt samarbeide med ham gjennem 25 år

Av Fritz G. Zapffe