Av Odd Arnesen. Gyldendal norsk forlag 1946, fjerde opplag, 215 sider. Hard cover. «Roald Amundsen som han var» forsøker å gi et bilde av mannen, mennesket Roald Amundsen. Denne boken ble til etter hans forsvinning i 1928. Pen bok, litt slitemerke på omslag.