Roald Amundsens dagbøker. Nordvestpassasjen 1905-1907

Roald Amundsen skriver med stor entusiasme om den enorme innsatsen han og hans
mannskap gjør i arbeidet med vitenskapelige undersøkelser og hans egne studier av Inuittene
og deres levesett i området rundt Gjøahavn. Til slutt vet vi så mye om ekspedisjonen, om livet
ombord på Gjøa og blant inuittene at det føles som om vi selv har vært med på turen.

Amundsen er raus i sin omtale av sine kamerater og behandler all kontakt med, og all
informasjon fra, Inuittene med stor respekt. Mest av alt fremstår Roald Amundsens som en
enestående planlegger. Ekspedisjonen foregikk akkurat slik han la fram planen for Norsk
Geografisk Selskap i 1901, mer enn 18 måneder før avreisen med Gjøa.

Disse to bind er langt mer enn en dagbok fra Gjøas ferd gjennom Nordvestpassasjen. Totalt sett
dekker bøkene en stor del av Roald Amundsens liv fra 1900 til 1907. Fra Roald Amundsens
egen hånd har vi inkludert dagbøkene fra hans studier om jordmagnetismen hos professor
Neumayer i Hamburg i 1900, overtagelsen av Gjøa i Tromsø og den påfølgende fangst og
forskningsekspedisjonen på Nordishavet i 1901. Videre er hans personlige brev til broren Leon
og det meste av hans korrespondanse med hans mentor Fridtjof Nansen inkludert. I tillegg
følger brev til og fra andre personer som Amundsen hadde kontakt med under og etter
ekspedisjonen. Inkludert er også foredrag, rapporter, avisutklipp, artikler, invitasjoner, menyer,
sanger og andre dokumenter relatert til ekspedisjonen, feiringen av hjemkomsten i 1906 og
Amundsens foredragsturne i inn- og utland.

I tillegg er dagbøkene illustrert med mer enn 700 illustrasjoner, inkludert Amundsens egne
skisser og den største samlingen av fotografier relatert til Gjøa-ekspedisjonen som noen gang
er samlet.