Roald Amundsens dagbøker. Sydpolekspedisjonen 1910-12

Denne første publikasjon av Roald Amundsens dagbøker fra tredje Fram-ferd er illustrert med hele 280 fotografier fra ekspedisjonen. Mange av disse er aldri tidligere publisert.