S. O. S. ARKTIS!
Av Odd Arnesen
178 sider

Utferdslengsel og eventyrtrang. Falma omslag med skade overst på ryggen