Samer i isen av Arne Johan Nilsen

Pocketformat.
 
I boka Samer i isen følger vi samer og kvener på polferd med Nansen og Amundsen. Der vi tidligere har lest om heltedåder fra nordmennenes synsvinkel får vi her en tolkning med fokus på samenes bidrag. Forfatter Arne Johan Nilsen tar oss også tilbake til middelalderen, og skriver om det gode forholdet mellom nordmenn og samer ¿ men at dette ble glemt i nasjonsbyggingen på 1800-tallet. I dag fungerer idrett som nasjonsbygging i mange land, og polarekspedisjoner tjente samme nytten for Norge på Nansen og Amundsens tid. Dessverre fikk ikke samene like stor anerkjennelse for bragdene, men dette gjør boka noe med. Del to av boka handler vulkanutbrudd på Jan Mayen, Kings Bay, spiondrama og andre hendelser på Svalbard.