Shetlands-Larsen

Frithjof Sælen

Leif Larsen ble verdens mest dekorerte sjøoffiser. 52 ganger seilte han som skipper over Nordsjøen mot Norge, mellom 1941 og -45, og satte i land agenter, losset våpen, la ut miner og tok med agenter og flyktninger tilbake til Shetland.