Slaget om Nordkapp

Av kapteinløytnant Michael Ogden R. N

Oversatt av orlogskaptein Arne Grønningsæter