Striden om stedet: Hjørungavåg-slaget i norsk historie og kulturdebatt
Stein Ugelvik Larsen
Sunnmørsposten forl., 2006 – 280 pages